Mental Health Retreat คืออะไร? ไปแล้วจะรู้สึกดีขึ้นเลยไหม?

ไม่ว่าใครก็มีปัญหาด้านสุขภาพใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์อย่างความเครียด ความวิตกกังวล ปล่อยไว้นานขึ้นอาจเกิดเป็นภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะ Burnout ภาวะซึมเศร้า ไปจนถึงพัฒนาเป็นโรคต่าง ๆ อย่างโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคไบโพล่าร์ เป็นต้น

การมีปัญหาสุขภาพใจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ปกติเหมือนกับเวลาเรามีปัญหาสุขภาพกาย ดังนั้น เราจึงควรหันมาดูแลสุขภาพใจให้เหมือนกับการดูแลสุขภาพกาย ซึ่งการดูแลสุขภาพใจนั้นมีหลากหลายวิธี เช่น การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลังกาย การสำรวจความรู้สึกตัวเอง การพูดคุยกับนักจิตวิทยาเมื่อรู้สึกไม่สบายใจ การเข้าร่วมเวิร์กชอปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต รวมถึงการเข้าร่วม Mental Health Retreat ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพจิตเช่นกัน ซึ่งบทความนี้จะชวนมาทำความรู้จักกับ Mental Health Retreat ให้มากขึ้น


เนื้อหาสำคัญ 

 • Mental Health Retreat เป็นกิจกรรมการพักผ่อนรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพจิตไปพร้อม ๆ กัน
 • Mental Health Retreat มีนักจิตวิทยาดำเนินกิจกรรมและให้การดูแล
 • Mental Health Retreat และการปฏิบัติธรรมมีความแตกต่างกัน แต่มีกิจกรรมบางกิจกรรมที่คล้ายกัน

Retreat คืออะไร?

Retreat ตามความหมายตรงตัวคือการปลีกวิเวก หรือปลีกตัวออกมา สำหรับ Retreat ในบริบทของกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมการพักผ่อนรูปแบบหนึ่ง โดยภายใน Retreat ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่แตกต่างจากกิจวัตรที่เราทำอยู่เป็นประจำในทุก ๆ วัน เป็นเหมือนกิจกรรมที่จะทำให้เราได้ปลีกตัวออกมาจกาความวุ่นวายของชีวิตประจำวัน เป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้รู้สึกพักผ่อนทั้งทางกายและจิตใจ ผ่อนคลายจากความเครียดและความกดดันต่าง ๆ

Mental Health Retreat คืออะไร?

Mental Health Retreat เป็นกิจกรรมการพักผ่อนรูปแบบหนึ่งที่นำเรื่องการดูแลสุขภาพจิตมาเป็นประเด็นหลักในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้หันมาดูแลสุขภาพจิตและได้พักผ่อนไปในตัว ซึ่ง Mental Health Retreat ในแต่ละครั้งจะมีหัวข้อหรือธีมหลักในการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น หัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ การดูแลบาดแผลทางจิตใจ การค้นหาตัวเอง การจัดการความเครียด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมภายใน Mental Health Retreat ก็จะการออกแบบโดยใช้หลักจิตวิทยาให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อ เพื่อให้ภาพรวมของกิจกรรมออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด และตรงกับความคาดหวังของผู้เข้าร่วมมากที่สุด 

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินกิจกรรมภายใน Mental Health Retreat นั้นมีความน่าเชื่อถือ โดยผู้ดำเนินกิจกรรมเป็นบุคลากรด้านจิตวิทยาตัวจริง ทั้งนักจิตวิทยาและนักบำบัดที่มีประสบการณ์ด้านการทำกระบวนการทางจิตวิทยา จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า Mental Health Retreat เป็นกิจกรรการพักผ่อนที่เน้นไปที่การดูแลสุขภาพใจอย่างแท้จริง

ไปเข้าร่วม Mental Health Retreat แล้วจะรู้สึกดีขึ้นเลยไหม?

Mental Health Retreat เป็นกิจกรรมการพักผ่อนรูปแบบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้ เพราะว่าแต่ละกิจกรรมภายใน Mental Health Retreat ถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกได้พักผ่อนจิตใจ ได้ผ่อนคลายความกังวล ได้เรียนรู้และสัมผัสวิธีการดูแลจิตใจ ได้เข้ารับบริการการให้คำปรึกษาร่วมกับนักจิตวิทยา รวมถึงกิจกรรมที่มีการให้ความรู้ทางด้านจิตวิทยา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ออกแบบมาอย่างใส่ใจ ด้วยองค์ประกอบที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตนี้ ทำให้ Mental Health Retreat เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกดีขึ้นได้จริง

Mental Health Retreat แตกต่างจากการปฏิบัติธรรมไหม?

เมื่อพิจารณาถึง 2 องค์ประกอบของการจัดกิจกรรม ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม และรูปแบบกิจกรรม ในส่วนของจุดมุ่งหมายนั้น ทั้ง Mental Health Retreat และการปฏิบัติธรรมมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จุดประสงค์ของการจัด Mental Health Retreat คือการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พักผ่อนจากชีวิตประจำวันที่เคร่งเครียด ได้ฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจ และเพื่อให้ได้เรียนรู้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพจิตไปพร้อม ๆ กัน แต่ในด้านของการปฏิบัติธรรมนั้น มีจุดประสงค์เกี่ยวข้องกับด้านศาสนาเป็นหลัก เช่น เป็นกิจกรรมที่มีการฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา หรือเป็นการนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นต้น

ในด้านของรูปแบบกิจกรรม ทั้ง Mental Health Retreat และการปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่คล้ายกัน เช่น การฝึกสติ Mindfulness ซึ่งการฝึกสตินี้สามารถทำได้หลายรูปแบบ แต่หนึ่งรูปแบบที่เป็นที่นิยมคือการนั่งสมาธิ แต่นอกจากด้านการฝึกสติแล้ว ทั้ง Mental Health Retreat และการปฏิบัติธรรมก็มีทิศทางในการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดย Mental Health Retreat จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ศิลปะบำบัด มีการปรึกษาด้วยกระบวนทางจิตวิทยา รวมไปถึงกิจกรรมทางจิตวิทยาอื่น ๆ แต่การปฏิบัติธรรมจะมีกิจกรรมที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางศาสนา ที่ยึดถือกันมานาน เช่น เดินจงกรม การสวดมนต์ การฟังเทศน์ เป็นต้น

ประโยชน์ของ Mental Health Retreat 

 • ได้พักผ่อนทั้งร่างกาย และ จิตใจ 
 • ได้ใช้เวลากับตัวเองเพิ่มมากขึ้น
 • ได้ออกมาจากกิจวัตรประจำวันแบบเดิม ๆ 
 • ได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ 
 • ได้เจอเพื่อนใหม่
 • ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนที่หลากหลาย
 • ได้เรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจเพิ่มมากขึ้น
 • ได้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น

ทำไมเราถึงแนะนำให้เข้าร่วม Mental Health Retreat

ชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยความตึงเครียด เราจึงจำเป็นต้องหาเวลาพักผ่อน ซึ่ง Mental Health Retreat ก็นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่เราจะได้ใช้เวลาพักผ่อน ได้ใช้เวลากับตัวเราเองมากขึ้น รวมถึงได้ใช้เวลาในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างเต็มที่ อีกทั้งที่ Mental Health Retreat ยังได้รับการดูแลภายใต้นักจิตวิทยาและนักบำบัดที่น่าเชื่อถือ ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราจะได้จาก Mental Health Retreat จะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเต็มไปด้วยความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองอย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mental Health Retreat จาก Peace Please Studio