“Simple Life” ชีวิตมีชีวิตเดียว แต่ขอใช้ชีวิตแบบง่าย ๆ ได้ไหม

เมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิต หลาย ๆ คนน่าจะเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตแล้วว่า “เรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร” หรือ “ความสุขเราคืออะไร” บางคนยังมีความมุมานะและความทะเยอทะยานในการทำตามความฝัน บางคนยังไม่ประสบความสำเร็จ บางคนยังนึกไม่ออกแต่ยังคงสนุกกับการใช้ชีวิต บางคนมีชีวิตเพื่อคนอื่น หรือบางคนก็แค่อยากมีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ ก็มีเช่นกัน

แต่การอยู่ท่ามกลางสังคมและคำพูดไลฟ์โค้ชที่โผล่มาให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ว่า เราต้องประสบความสำเร็จให้ได้ในสักทางใดทางหนึ่ง ซึ่งสำหรับคนที่มีความพร้อมในการประสบความสำเร็จ แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับหลาย ๆ คนที่ไม่ได้เพียบพร้อม การประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่ท้าทายและบั่นทอนจิตใจพวกเขามากกว่าที่คิด จนทำให้เกิดคำถามกับตัวเองขึ้นมาว่า “เราแค่ใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวัน ๆ ไม่ได้เหรอ?”

นอกเหนือจากเรื่องสังคมแล้ว หลาย ๆ เรื่องอย่างสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ สถานการณ์โลก สถานการณ์ในประเทศ หรือปัญหาใกล้ตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อชีวิตเราและสุขภาพใจเราได้ทั้งสิ้น ทำให้เราเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้ากับปัจจัยรอบข้าง ยิ่งมากเรื่องก็ยิ่งมากความ และยิ่งทำให้เสียสุขภาพจิต หากปล่อยไว้ในระยะยาว แน่นอนว่า มันจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจได้มากกว่าที่คิด

สุดท้ายแล้ว ความเรียบง่ายอาจเป็นสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิต เช่นเดียวกับแนวคิด Simple Living หรือ การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ซึ่งเป็นแนวคิดที่เราให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายในชีวิต สนใจในคุณภาพชีวิตที่ดี และใส่ใจความต้องการของตัวเอง หรือในอีกแง่หนึ่ง เป็นการใช้ชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตด้านอื่น ๆ เช่นเดียวกับการมี Work-Life Balance รวมถึงเทียบเคียงกับแนวคิด Minimal ที่เน้นไปที่สิ่งที่จำเป็นในชีวิตเท่านั้น และแนวคิดเต๋า (Taoism) ที่ให้ความสำคัญกับการปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่มันสมควรเป็น อีกด้วย

Simple Living ยังมีประโยชน์ในทางสุขภาพจิตในระยะยาวได้อีกด้วย เช่น 

🔘มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการ

🔘ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เราสบายใจ ไม่กดดัน และไม่เครียด

🔘 มีกิจวัตรประจำวันที่ดีต่อสุขภาพกายและใจมากขึ้น เช่น นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ มีเวลาทำอาหารกินเอง

🔘ได้โฟกัสในสิ่งที่ตัวเราเองมองว่าสำคัญอย่างแท้จริง เช่น สุขภาพของเรา ความเป็นอยู่ของคนที่เรารักและคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง 

🔘 ได้มีเวลาให้กับสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสนใจ เช่น งานอดิเรกใหม่ ๆ 

การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้ต่อความท้าทายหรือความยากลำบากในชีวิต มันเป็นวิถีในการใช้ชีวิตรูปแบบหนึ่งที่เราให้คุณค่ากับความเรียบง่ายโดยที่รู้ว่าสิ่งสำคัญสำหรับเราคืออะไร และรู้ว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนนั่นแหละ 

Keep it simple 🤍

อ้างอิง

The Mental Health Benefits of a Simple Life – This Evergreen Home. (n.d.).