ความแตกต่าง ของการจ้าง In-house Counselor vs External Counselor

In-house Counselor vs External Counselor

หลาย ๆ องค์กรได้เริ่มนำบริการการให้คำปรึกษามาใช้ในองค์กร เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตของพนักงาน และตอบสนองความต้องการของพนักงาน โดยสามารถช่วยให้พนักงานได้พูดคุยเพื่อหาทางออก คลายความเครียด ทำให้พนักงานสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และทำให้กลับไปทำงานได้อย่างไร้กังวล นอกจากจะส่งผลดีต่อตัวพนักงานเองแล้ว ยังส่งผลให้องค์กรไม่สูญเสียพนักงานที่มีศักยภาพ รวมถึงส่งผลให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการให้บริการคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาในองค์กรมี 2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ In-house Counselor และ External Counselor ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้ก็มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป และมีความเหมาะสมกับองค์กรแตกต่างกันไปด้วย ต้องมีการศึกษาให้ดีก่อนเริ่มใช้บริการ 

In-house Counselor คืออะไร

In-house Counselor คือผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาที่ประจำตำแหน่งอยู่ในองค์กรต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่พนักงานที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและต้องการได้รับความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิต 

External Counselor คืออะไร

External Counselor คือผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาจากภายนอกองค์กร โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการจัดหาผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยามาให้บริการตามระยะเวลาที่องค์กรต้องการ ซึ่งผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาจากภายนอกองค์กรมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่พนักงานที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและต้องการได้รับความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตเช่นเดียวกับผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาประจำองค์กร

ทำไมถึงควรมี Counselor ในองค์กร  

 • ลดความเครียดของพนักงาน
 • พนักงานทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 • ทำให้พนักงานรู้ว่าสามารถติดต่อได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ 
 • เป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน 
 • เป็นการสนับสนุนการดูแลสุขภาพจิตภายในองค์กร
 • พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น
 • ทำให้พนักงานเล็งเห็นว่าองค์กรใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงาน
 • บรรยากาศภายในทีมและที่ทำงานดีขึ้น
 • เป็นการส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน
 • ช่วยดึงดูดเหล่าพนักงานที่มีความสามารถมายังองค์กร
 • ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร

ความแตกต่างระหว่าง In-house Counselor vs External Counselor

External CounselorIn-house Counselor
ข้อมูลภายในองค์กรไม่มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในองค์กร มีความเข้าใจบริบทและวัฒนธรรมขององค์กร
ความปลอดภัย / ความเป็นส่วนตัวสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวให้กับพนักงานพนักงานรู้สึกคุ้นเคยกับผู้ให้คำปรึกษา
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่ไม่สามารถลดหรือตัดทอนได้
นักจิตวิทยาสามารถเปลี่ยนนักจิตวิทยาได้ทันทีหากทำงานได้ไม่ตรงกับความต้องการหากต้องการเปลี่ยนนักจิตวิทยาต้องใช้เวลาในการคัดเลือกใหม่
ความเชี่ยวชาญของนักจิตวิทยานักจิตวิทยาแต่ละคนมีประสบการณ์การให้คำปรึกษาที่หลากหลาย สามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการได้นักจิตวิทยามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริการ External Counselor (EAP) ของ Peace Please Studio สำหรับองค์กร