“Empathy กับ Sympathy” สองอย่างนี้แตกต่างกันยังไง?

Empathy คืออะไร?

Empathy หรือในคำแปลภาษาไทยที่ ความเข้าอกเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะหรือความสามารถในการรู้สึก เข้าใจ และตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นอย่างแท้จริงและมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นการนำตัวเองมองผ่านเลนส์ของผู้อื่น เหมือนสำนวนภาษาอังกฤษทีว่า “Put yourself in someone else’s shoes” โดยรู้สึกในที่นี้คือการที่เรามีความสามารถในการรู้สึกสิ่งที่คนอื่นรู้สึก เช่น เพื่อนอกหัก เรารู้ว่าการที่เพื่อนเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นี้ทำให้เพื่อนรู้สึกเสียใจ เข้าใจในที่นี้คือการเข้าใจพฤติกรรมหรือการตอบสนองของผู้อื่น จากตัวอย่างเพื่อนอกหัก เราก็เข้าใจว่าทำไมเพื่อนถึงแสดงออกด้วยการร้องไห้ และการตอบสนองต่อผู้อื่นในที่นี้หมายถึงการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้อื่น ถ้าเพื่อนร้องไห้เพราะอกหัก เราควรตอบสนองความเศร้าเสียใจของเพื่อนด้วยการปลอบเพื่อน คอยให้กำลังใจเพื่อน อยู่เคียงข้างเพื่อนเมื่อเพื่อนต้องการกำลังใจ 

Sympathy คืออะไร?

Sympathy หรือ ความสงสาร ความเห็นใจ เป็นการรับรู้ถึงสิ่งที่ผู้อื่นรู้สึกผ่านมุมมองของเรา ไม่ใช่มุมมองของผู้อื่น ทำให้เราเกิดการมีอคติ การลำเอียง และมีการตัดสินต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ยกตัวอย่างเหตุการณ์เพื่อนอกหัก เรารับรู้ว่าเพื่อนเสียใจ และเรามีการเข้าข้างเพื่อนโดยการตัดสินว่าคนที่หักอกเพื่อนเป็นคนที่แย่ ทั้ง ๆ ที่เหตุผลในการที่เพื่อนอกหักอาจจะมาจากสาเหตุอื่น ๆ ที่เข้าใจได้ก็เป็นได้ เช่น เข้ากันไม่ได้ก็เป็นได้ ปรับตัวแล้วแต่ไปกันไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเห็นใจเพื่อนและตัดสินอีกฝ่ายว่าแย่ไปเลย (แต่การเลือกทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เพื่อนรู้สึกดีขึ้นก็ได้ การเลือกใช้แต่ละอย่างจำเป็นต้องดูบริบทไป)

ความแตกต่างของ “Empathy กับ Sympathy” อยู่ตรงไหน?

  • มุมมองที่แตกต่างกัน

Empathy เป็นการเข้าใจมุมมองสถานการณ์จากสายตาของคนอื่น ถ้าเราเป็นคนอื่นเราจะรู้สึกกับเหตุการณ์อย่างไร ทำไมคนอื่นถึงรู้สึกแบบนี้ ไม่ได้ใช้มุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเอง ในขณะที่ Sympathy มีการใช้มุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวของเราในการมองสถานการณ์มากกว่า

  • แรงใจที่ใช้ในการทำความเข้าใจแตกต่างกัน

ด้วยความที่ Empathy เป็นทักษะที่เรารู้สึก เข้าใจ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ของผู้อื่นด้วยเลนส์ของผู้อื่น ทำให้เราต้องใช้แรงใจในการทำความเข้าใจผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น เพราะแต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์และความคิดที่แตกต่างจากเรา การจะเข้าใจคนอื่นอย่างถ่องแท้จึงต้องใช้ทั้งความพยายามและเวลาในการทำความเข้าใจ ส่วน Sympathy เป็นความรู้สึกที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตของเรา เป็นมุมมองของเราอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้แรงใจในการทำความเข้าใจมากเท่ากับ Sympathy

  • การไม่ตัดสินและการตัดสิน

Empathy เป็นทักษะที่เรารู้สึก เข้าใจ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ของผู้อื่น ซึ่งด้วยความที่เรากำลังมองเรื่องนี้จากมุมมองผู้อื่น เราจึงไม่ควรตัดสินใจแทนเขา เราเพียงรู้สึกไปกับเขาเท่านั้น ในขณะที่ Sympathy เป็นความรู้สึกที่เกิดจากมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวของเราเอง เราจึงมีการตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นด้วยมุมมองของเรา 

ทั้ง Empathy และ Sympathy เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าใจ เรียนรู้ และส่งต่อความห่วงใยให้กับผู้อื่น สังคม และโลกใบนี้ ทั้งสองสิ่งนี้ต่างมีประโยชน์เหมือนกัน เพียงแต่ต้องดูความเหมาะสมและใช้ให้ถูกสถานการณ์ เช่น บางคนต้องการให้เรารับฟังเฉย ๆ การใช้ Empathy น่าจะเหมาะสมกว่า ในขณะที่อีกคนต้องการหาคนช่วยตัดสินใจในบางเรื่อง การใช้ Sympathy ก็อาจจะเหมาะสมกว่านั่นเอง

อ้างอิง

Pmp, K. C. M. B. (2023, May 19). Sympathy vs. Empathy: What's the Difference? Verywell Mind.