ศิลปะบำบัด (Art Therapy) vs เวิร์กชอปศิลปะ (Art Workshop) แตกต่างกันไหม?

Art Therapy vs Art Workshop

ศิลปะบำบัด vs เวิร์กชอปศิลปะ ต่างกันอย่างไร? ถ้าอยากไปวาดรูปเฉย ๆ เราควรไปทำศิลปะบำบัดหรือไปเวิร์กชอปศิลปะกันดี? บทความนี้เราจะมาหาคำตอบกัน

Art Therapy ศิลปะบำบัด คืออะไร

Art Therapy ศิลปะบำบัด เป็นการบำบัดรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือและกระบวนการบำบัดทางจิตวิทยาเข้าด้วยกัน ซึ่งในการบำบัดจะมีการประเมินความเหมาะสมของผู้เข้ารับบำบัดแต่ละคนว่าควรใช้วิธีการไหนและหลักการใดร่วมกับการบำบัด นอกจากนี้ ในส่วนของจำนวนคน ศิลปะบำบัดมักจัดเป็นการบำบัดแบบกลุ่ม (Group Therapy) ในส่วนสื่อของศิลปะที่ใช้ในศิลปะบำบัดมีหลากหลายรูปแบบด้วยเช่นกัน ทั้งการวาด การระบายสี การปั้น การตัดแปะภาพ (Collage) เป็นต้น

Art Workshop เวิร์กชอปศิลปะ คืออะไร

เป็นเวิร์กชอปหรือคลาสเรียนศิลปะที่มีการนำเทคนิคศิลปะต่าง ๆ มาสอนผู้ที่ต้องการใช้งาน เช่น เวิร์กชอปสอนวาดการ์ตูน เวิร์กชอปสีน้ำ เป็นต้น โดยไม่มีการนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้ และไม่มีนักจิตวิทยาควบคุมดูแล เนื่องจากไม่มีการใช้กระบวนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา

ศิลปะบำบัด (Art Therapy) vs เวิร์กชอปศิลปะ (Art Workshop) แตกต่างกันไหม 

ถึงแม้ว่า ศิลปะบำบัด กับ เวิร์กชอปศิลปะ จะมีจุดร่วมอยู่ที่มีการใช้ศิลปะเหมือนกัน ซึ่งนั่นเป็นจุดร่วมจุดเดียวที่เหมือนกัน ส่วนปัจจัยอื่น ๆ นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง มีรายละเอียดดังนี้ (อ้างอิงจาก Rubi Garyfalakis นักศิลปะบำบัด) 

Art TherapyArt Workshop
ผู้สอนนักจิตวิทยา / นักศิลปะบำบัดที่ได้รับการอบรมโดยเฉพาะครูศิลปะ / ศิลปิน
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้บอกเล่าเรื่องราวและแสดงออกผ่านงานศิลปะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานศิลปะรูปแบบต่างๆ
หน้าที่ของศิลปะเป็นเครื่องมือในการช่วยบอกเล่าเรื่องราวภายในจิตใจโดยไม่จำเป็นต้องพูดมันออกมา เป็นเครื่องมือในการทำงานที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในการทำงานศิลปะ
ความสวยงามไม่ได้เน้นความสวยงาม เน้นสื่อความหมายและอารมณ์ผ่านกระบวนการส่วนใหญ่มีเกณฑ์ด้านความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้อง
จุดโฟกัสขั้นตอนระหว่างการบำบัด (Creative Process)ผลงานที่ทำออกมา (Final Product)
ผลงานที่ได้เป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่อยู่ภายในใจของผู้เข้ารับบริการ / เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวในจิตใจเป็นตัวช่วยประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนศิลปะภายในเวิร์กชอป 

สรุปแล้ว ถ้าหากใครอยากลองไปวาดรูปเล่นเฉย ๆ เวิร์กชอปศิลปะจะตอบโจทย์คุณมากกว่า แต่ถ้าหากใครอยากลองมาทำศิลปะบำบัดที่มีนักจิตวิทยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้ตัวเองเพิ่มมากขึ้น และได้เยียวยาหัวใจตัวเองไปด้วย ต้องลองไปทำศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัด ของ Peace Please Studio สำหรับบุคคล

ศิลปะบำบัด ของ Peace Please Studio สำหรับองค์กร