Retreat (Over-night)

  • การหลบหนีจากความวุ่นวาย ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
  • พื้นที่ปลอดภัยทางใจ
  • แหล่งสนับสนุนทางจิตใจ
  • กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ
  • การฟื้นฟูจิตใจแบบองค์รวม
  • ช่วงเวลาแห่งความชัดเจนของตัวตน

For inquiries, please feel free to contact us at

Email

hello@peacepleasestudio.com

Phone Number

+66 65 235 3369
Pat
Business Development (B2B Sales)

Facebook

fb.com/peacepleasestudio

m.me/peacepleasestudio

Line ID

@peaceplease

English Version

โปรแกรมนี้จะพาคุณมารู้จักกับพื้นที่ปลอดภัยที่อนุญาตให้คุณสามารถหลบหนีจากทุกความวุ่นวายในชีวิตและหันกลับมาให้ความสำคัญกับสุขภาพใจของตนเอง ตลอดระยะเวลาที่คุณเข้าร่วมโปรแกรมนี้ คุณจะได้ทำความรู้จักกับตัวตนภายในอีกครั้งผ่านประสบการณ์การฟื้นฟูจิตใจแบบองค์รวม ทั้งกิจกรรมศิลปะบำบัด การฝึกสติและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา ท่ามกลางความสงบของธรรมชาติ

ปรแกรม Retreat คืออะไร?

โปรแกรมนี้จะมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และน่าประทับใจให้กับคุณ ผ่านความพิถีพิถันในการคิดและจัดกิจกรรม ที่จะเสริมสร้างทั้งการฟื้นฟู และความงอกงามทางจิตใจแบบองค์รวม ในระหว่างที่คุณอยู่ในโปรแกรม Retreat คุณจะได้รับการดูแลโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผ่านการเข้ารับการปรึกษาแบบเดี่ยว (Private counseling session) การฝึกสติ (Mindfulness) และ การเข้าร่วมกิจกรรม/workshop ทางจิตวิทยา โดยโปรแกรมของเราจะดูแลคุณ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น แหล่งสนับสนุนทางใจ ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถทำความรู้จักกับคนที่มีความคิดคล้าย ๆ กัน และโอบรับการปลอบประโลมทางใจจากความสวยงามของธรรมชาติ ประสบการณ์การค้นหาตัวเองที่ไม่เหมือนใครในครั้งนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่มากขึ้น รวมถึงอาจได้ค้นพบมุมมองใหม่ ๆ ของชีวิต ที่จะทำให้คุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และพร้อมท่ีจะรับมือกับความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิต ด้วยใจที่แข็งแรง และปลอดโปร่ง

การหลบหนีจากความวุ่นวาย ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

โปรแกรมนี้เปรียบเสมือนสถานที่ที่คุณสามารถหลบหนีจากความเครียดในชีวิต และกลับมาเชื่อมโยงกับตัวตนภายในอีกครั้ง โปรแกรมนี้จะมอบความสงบและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี พร้อมกับอนุญาตให้คุณได้ใช้เวลากับจิตใจ อารมณ์ และตนเองได้อย่างเต็มที่ ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติ

พื้นที่ปลอดภัยทางใจ

โปรแกรมนี้เป็นเหมือนกับพื้นที่พักผ่อนที่จะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจ คุณสามารถแสดงตัวตนของคุณได้อย่างเต็มที่เพราะ ณ สถานที่แห่งนี้ไม่มีการตัดสินกัน ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในกลุ่ม ที่มีจุดประสงค์ในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้เหมือน ๆ กัน เป็นเหมือนการสร้างสายใย/ความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับคนอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายร่วมกัน บนเส้นทางสู่ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางจิตใจและอารมณ์

แหล่งสนับสนุนทางจิตใจ

ขณะที่คุณอยู่ที่ Retreat คุณจะสัมผัสได้ถึงการสนับสนุน และความอบอุ่นใจจากกลุ่มคนที่ปรารถนาการเติบโต และความสุขเช่นเดียวกันกับคุณ การทำความรู้จักกับกลุ่มคนที่มีความคิดคล้าย ๆ กัน จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และความพร้อมในการเข้าสู่การเดินทางค้นหาตัวเองของคุณต่อไป

กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางจิตวิทยา จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้คุณ ด้วยเครื่องมือ/ทักษะต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่ความสามารถในการจัดการความท้าทายในชีวิต กิจกรรมเหล่านี้จะให้คุณได้สัมผัสกับความฉลาดทางอารมณ์ ความยืดหยุ่นทางใจ และจุดมุ่งหมายใหม่ ๆ ในชีวิต

การฟื้นฟูจิตใจแบบองค์รวม

บริการของเราครอบคลุมถึงการเข้ารับการปรึกษา การฝึกสติ และเวิร์คช็อปต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณแบบองค์รวม สัมผัสประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านการดูแลสุขภาพจิตที่ครอบคลุมในทุกด้านกับ Retreat

ช่วงเวลาแห่งความชัดเจนของตัวตน

ค้นพบความชัดเจนของชีวิต และโอบกอดทุกความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ท่ามกลางความสวยงาม และความเงียบสงบของธรรมชาติ เราพร้อมที่จะมอบพื้นที่ปลอดภัยในการเติบโต ค้นหาความสอดคล้อง และสะท้อนตัวตนของคุณ ที่ Retreat

Upcoming Retreat

Coming Soon!

Our Past Retreat

Read Rest Recover – Khaoyai (Click)