ทำไมถึงควรมี External Counselor ในองค์กร?

External Counselor at workplace

บริการการให้คำปรึกษาโดยผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาในองค์กรได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เพราะประเด็นเรื่องสุขภาพจิตได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน รวมถึงพนักงานภายในองค์กร ทั้งนี้ บางองค์กรอาจไม่เหมาะกับการจ้างผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาประจำองค์กร เนื่องจากบริบทต่าง ๆ ของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกใช้บริการ External Counselor หรือ ผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาจากภายนอกองค์กร จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้ 

External Counselor คืออะไร

External Counselor คือผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาจากภายนอกองค์กร โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการจัดหาผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยามาให้บริการตามระยะเวลาที่องค์กรต้องการ ซึ่งผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาจากภายนอกองค์กรมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่พนักงานที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและต้องการได้รับความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตเช่นเดียวกับผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาประจำองค์กร

ทำไมถึงควรมี External Counselor ในองค์กร

  1. ควบคุมค่าใช้จ่ายและกำหนดเวลาได้

หลาย ๆ องค์กรไม่ต้องการจ้าง Counselor ประจำ และต้องการกำหนดระยะเวลาในการใช้บริการได้ ซึ่ง External Counselor สามารถตอบโจทย์ในการกำหนดระยะเวลาได้ โดยคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ทำให้องค์กรจัดสรรงบประมาณได้สะดวกยิ่งขึ้น

  1. ลดภาระงานของ HR 

บางองค์กรจำเป็นต้องให้ HR มาดูแลประเด็นด้านสุขภาพจิตของพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่และละเอียดอ่อน การจ้าง External Counselor จึงเป็นการช่วยลดภาระงานของ HR และเป็นการช่วยให้ HR สามารถโฟกัสงานของตนเองได้อย่างเต็มที่

  1. มีตัวเลือกมากกว่า

เนื่องจากผู้ให้บริการมี External Counselor อยู่หลายคน หากผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาคนใดคนหนึ่งให้บริการไม่ดี ทางองค์กรสามารถแจ้งเปลี่ยนคนได้

  1. External Counselor มีประสบการณ์จริง

ก่อนจะส่ง External Counselor ไปให้บริการตามองค์กรต่าง ๆ ผู้ให้บริการได้ทำการคัดเลือก External Counselor มาแล้ว โดยต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา

  1. สร้างความรู้สึกปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับพนักงานได้

หาก Counselor เป็นคนภายในองค์กร อาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่สบายใจที่จะเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ออกไป ดังนั้น การมี External Counselor ที่เป็นคนภายนอกองค์กร จะสามารถทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย สบายใจที่จะเล่า และมั่นใจได้ว่าการเข้ารับคำปรึกษาจะเป็นความลับอย่างแน่นอน 

  1. ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในองค์กร 

ความขัดแย้งภายในองค์กรอาจเป็นหนึ่งในเรื่องที่พนักงานอาจนำมาปรึกษา ทั้งนี้ทั้งนั้น Counselor อาจถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในได้ เพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น การมี External Counselor จึงทำให้ทุกฝ่ายสบายใจได้มากกว่าว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับความขัดแย้งภายในองค์กร เพราะเป็นบุคคลภายนอกนั่นเอง

  1. เป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตในองค์กร

เรื่องสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจ หากองค์กรมีท่าทีว่ามีความสนใจต่อความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของพนักงาน จะทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีและช่วยส่งเสริมให้พนักงานมองว่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกด้วย

บริการ External Counselor (EAP) ของ Peace Please Studio สำหรับองค์กร