Gender Dysphoria คืออะไร? อยากแปลงเพศเป็นความผิดปกติทางจิตไหม?

เคยเป็นกันไหม ความรู้สึกที่ขัดแย้งภายในตัวกันเอง รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ตรงตามกับความต้องการของเราจนทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็น จึงต้องพยายามหาทางออกโดยการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เป็นอยู่ เพื่อให้ความต้องการของเราได้รับการเติมเต็ม และเพื่อให้เราเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นอย่างแท้จริง 

ไม่ว่าใครต่างก็ต้องการพยายามเพื่อให้ได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ใช่ที่สุด รวมถึงชาวข้ามเพศ (Transgender) เช่นกัน ที่พวกเขาต้องการเปลี่ยนเพศสภาพของตัวเองให้ตรงกับสิ่งที่เป็นจริง ๆ 

วันนี้เราอยากชวนมารู้จักกับคำว่า Gender Dysphoria หรือ ภาวะทุกข์ใจจากเพศกำเนิดเพราะสิ่งที่บางคนเป็นนั้นอาจไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะเป็นจึงทำให้เกิดความสับสน ไม่สบายใจ เป็นทุกข์ และไม่มีความสุขในสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งก่อนเราจะทำความเข้าใจกันต่อไป สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นก็คือ เพศกำเนิด (Biological Sex) คือเพศกำเนิดของเรา เช่น เราเกิดมามีอวัยวะเพศชาย ดังนั้น เพศสภาพเราจึงเป็นเพศชาย และอีกคำก็คือ อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) คือ ความรู้สึกของเราว่าเราเป็นเพศอะไร ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกับเพศกำเนิดก็ได้ ในกรณีที่รู้สึกว่าอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับสิ่งที่เป็น ความรู้สึกนี้แหละคือ Gender Dysphoria

โดยภาวะนี้จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในช่วยให้ชาวข้ามเพศสามารถได้รับการผ่าตัดแปลงเพศต่อไป ทั้งนี้ การที่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยเพราะขั้นตอนการเปลี่ยนเพศนั้นเป็นเต็มไปด้วยขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อนและมีความท้าทายมาก ทั้งต้องเทคฮอร์โมน และผ่าตัดร่างกายในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยค่าใช้จ่ายในการข้ามเพศมีราคาที่สูงมาก บางคนที่อยู่ในภาวะ Gender Dysphoria อาจรู้สึกสบายใจกับการแต่งตัวให้ตรงกับเพศที่ต้องการ หรือพอใจกับการเทคฮอร์โมนอย่างเดียวก็เป็นได้ 

ถึงแม้ว่า Gender Dysphoria จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ แต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันเป็นความผิดปกติทางจิตแต่อย่างใด ในสมัยก่อนนับว่าเป็นความผิดปกติทางจิตจริง ๆ แต่ในปัจจุบันการศึกษาต่าง ๆ ก็ได้ทำให้เราเข้าใจว่า ชาวข้ามเพศไม่ได้ผิดปกติ พวกเขาแค่ต้องการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ก็คนเรามีชีวิตเดียวนี่เนอะ ต้องใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มและดีที่สุดใช่ไหมล่ะ