Employee Assistance Program (EAP) คืออะไร? มีประโยชน์กับองค์กรได้อย่างไรบ้าง?

Employee Assistance Program or EAP

Employee Assistance Program (EAP) โปรแกรมช่วยเหลือพนักงานโดยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิต ทั้งเรื่องสุขภาพจิต ปัญหาร่างกาย ครอบครัว แฟน เพื่อน หรือเรื่องงาน และยังรวมไปถึงการวางแผนการเงินและการใช้ชีวิตด้านอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลต่อการทำงานของพนักงานได้ 

Employee Assistance Program หรือ EAP คืออะไร 

Employee Assistance Program หรือ EAP คือโปรแกรมช่วยเหลือพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พนักงานกำลังพบเจออยู่ ไม่ว่าเป็น

 • ความเครียดจากการทำงาน 
 • ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความรุนแรงภายในครอบครัว 
 • การดูแลผู้สูงอายุ การเลี้ยงลูก 
 • การรักษาความสัมพันธ์กับคนรักหรือเพื่อน
 • ปัญหาเรื่องเงิน การวางแผนเกษียณ
 • ปัญหาด้านสุขภาพ Office Syndrome นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ลง 
 • มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต ภาวะ Burnout การสูญเสีย การติดยา 

หรือปัญหาด้านอื่น ๆ ที่มีมากมายร้อยแปดพันเก้าที่พนักงานเจอ องค์กรสามารถช่วยให้ความช่วยเหลือผ่านโปรแกรม Employee Assistance Program หรือ EAP นี้เอง อีกทั้งข้อมูลทุกอย่างของพนักงานจะถูกเก็บเป็นความลับ (Confidentiality) อย่างดีที่สุด

การให้บริการของ Employee Assistance Program หรือ EAP

Employee Assistance Program หรือ EAP มีทั้งการบริการแบบประจำของภายในองค์กร (In-house Provider) และแบบประจำจากภายนอกองค์กร (External Provider) ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีความเหมาะสมกับบริการ Employee Assistance Program หรือ EAP แต่ละรูปแบบแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น งบประมาณ จำนวนคนภายในองค์กร ลักษณะงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ต่างประเทศยังให้บริการครอบคลุมไปจนถึงบุคคลภายในครอบครัวของพนักงานอีกด้วย 

ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีการให้บริการทางด้าน Employee Assistance Program หรือ EAP ไม่มากนัก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ แต่สำหรับในต่างประเทศ​ มีการให้บริการ Employee Assistance Program หรือ EAP กันอย่างแพร่หลาย เพราะถ้าหากเราช่วยแก้ไขปัญหาให้พนักงานได้อย่างทันท่วงที ก็จะทำให้ชีวิตการทำงานของพนักงานราบรื่น และส่งผลให้องค์กรของเราเดินหน้าต่อไปได้

Employee Assistance Program หรือ EAP ต่างจากการบำบัดไหม

โดยปกติแล้ว Employee Assistance Program หรือ EAP มีความแตกต่างจากการบำบัด หรือ Therapy และมีความเป็นการให้คำปรึกษา (Counselling)  มากกว่า เนื่องจาก Employee Assistance Program หรือ EAP จะเป็นการให้คำปรึกษาที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า ประมาณ 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสว่าต้องใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หากพนักงานจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ผู้ให้บริการ Employee Assistance Program หรือ EAP จำเป็นต้องส่งต่อเคสให้กับผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดมากที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทผู้ให้บริการ Employee Assistance Program หรือ EAP อาจมีแนวทางในการให้บริการแตกต่างกันไป อาจมีผู้ให้บริการที่เสนอบริการเป็นลักษณะของการบำบัดควบคู่ไปด้วย หากสนใจจำเป็นต้องถามถึงรายละเอียดให้รอบคอบก่อน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรก่อนใช้บริการ

people are having counseling session

ประโยชน์ของ Employee Assistance Program หรือ EAP ต่อองค์กร

 • ลดความเครียดของพนักงาน
 • พนักงานทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้น
 • เป็นการสนับสนุนการดูแลสุขภาพจิตภายในองค์กร
 • พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น
 • ทำให้พนักงานเล็งเห็นว่าองค์กรใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงาน
 • บรรยากาศภายในทีมและที่ทำงานดีขึ้น
 • เป็นการส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน
 • ช่วยดึงดูดเหล่าพนักงานที่มีความสามารถมายังองค์กร
 • ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร

ทำไมเราถึงแนะนำให้ทำ Employee Assistance Program หรือ EAP

เพราะว่าความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ หากพนักงานไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ องค์กรก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เช่นกัน พนักงานเป็นส่วนสำคัญขององค์กรอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าจะมีค่านิยมที่ให้พนักงานแยกชีวิตการทำงานออกจากชีวิตส่วนตัว และให้มองชีวิตการทำงานจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ส่วนอื่น ๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ ร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ ความเครียด หรือสุขภาพจิต ล้วนสามารถส่งผลต่อการทำงานของพนักงานได้ ถึงแม้ว่าจะส่งผลเพียงเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากปัญหาเหล่านั้นส่งผลต่อพนักงานของเราได้แล้ว นั่นแปลว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่ง Employee Assistance Program หรือ EAP สามารถเข้ามาช่วยยับยั้งปัญหาตรงนี้ได้ เพื่อให้พนักงานเดินหน้าต่อไปได้ และทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้เช่นกัน 

บริการ External Counselor ของ Peace Please Studio สำหรับองค์กร

อ้างอิง

https://www.workplacestrategiesformentalhealth.com/resources

https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms